Ανακοίνωση για Προγραμματιστή

Η WebLogic ΑΕ καινοτόμος εταιρία παραγωγής διαδικτυακού λογισμικού με κύριο προσανατολισμό την παραγωγή τουριστικού λογισμικού (on line κρατήσεις κλπ), με ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ έργων πληροφορικής προς υλοποίηση και πανελλαδική εμβέλεια δραστηριοτήτων,

ΑΝΑΖΗΤΕΙ Σχεδιαστές & Προγραμματιστές διαδικτύου (Web Designers & Developers) & Προγραμματιστές Βάσεων Δεδομένων.

Αντικείμενα απασχόλησης:

1. Σχεδίαση & Υλοποίηση εφαρμογών διαδικτύου (Web Design & Development).

2. Εφαρμογές Βάσεων Δεδομένων με χρήση των εργαλείων του MS SQL Server.

Απαιτούμενα προσόντα:

1. Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ.

2. Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε Web Development / Βάσεις Δεδομένων.

3. Για Web Development, ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ γνώση HTML5, καθώς και τουλάχιστον ενός εργαλείου μεταξύ των ASP, PHP, CFML.

4. Καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας.

Επιθυμητές γνώσεις: Photoshop, CSS3, JQuery, Javascript, XML, JSON, Windows 2008, IIS7,κλπ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιδείξουν έργα στα οποία έχουν συμμετάσχει περιγράφοντας αναλυτικά τη συμμετοχή τους σε αυτά.

Αποδοχές: Προσφέρονται πακέτα αποδοχών ανάλογα με προσόντα και εμπειρία.

Πληροφορίες:
Τρόπος συνεργασίας: Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.
Τόπος εργασίας: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη.

Επικοινωνία:
e-mail: info@weblogic.gr, p.batzakoudis@weblogic.gr
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:2551089574, 2109017169
 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Weblogic - 25/09/2021
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~